Eng Hun

Kohézió, partnerség és együttműködés

Megosztás


51 regionális vállalkozás részvételével kedd délelőtt megalakult az AI3PA Smart Klaszter. Az AIPA (Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú) Kft. koordinálásával létrejövő szervezet legfőbb célja a vállalkozások közötti folyamatos szakmai párbeszéd és együttműködés elősegítése; a versenyképesség, valamint az innovációs és export tevékenységek javítása. Az AI3PA Smart Klaszter alakuló taggyűlésén Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere köszöntötte a cégvezetőket.

Az AIPA Közhasznú Nonprofit Kft. 2016 májusa óta a város többségi tulajdonában lévő vállalkozás, ennek megfelelően immár delegáltan látja el azt a széleskörű gazdaságfejlesztő tevékenységet, amellyel egyfajta katalizátorként hozzájárul Kecskemét fellendüléséhez. Gesztorszervezetként a kezdetektől fogva kiemelt projektként kezeli a helyi kis-és középvállalkozások közötti kapcsolatépítést. Az megalakult AI3PA Smart Klaszter célkitűzéseit Csapó Ágnes, az AIPA Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette:

- A hangsúly egyértelműen a klaszter vállalatok közötti kohézió, partnerség és együttműködés erősítésén van – fogalmazott Csapó Ágnes. – Ennek elengedhetetlen lépése volt egy olyan modellértékű szervezeti struktúra kialakítása, ahol a klasztertagok szakmai teamekbe tömörülve munkálkodhatnak a közös szinergiák hatékony kamatoztatásán, beleértve a termék portfóliók továbbfejlesztését, technologizálását, gyártását és piaci bevezetését, valamint a közös fejlesztési projektek megvalósítását. Gesztorszervezetként a munkacsoportok közötti koordináció, a szervezési teendők ellátása valamint a zökkenőmentes információ áramlás biztosítása lesz a feladatunk. Bízunk abban, hogy a cégek élni fognak az általunk felkínált lehetőségekkel és kondíciókkal és a nyugati minták alapján folyamatosan bővül majd a klasztertagok száma. A koordináció mellett szintén kiemelt cél a vállalatok önszerveződő együttműködése mind a humán erőforrás menedzsmenti, mind a beszállító fejlesztési területeken – melyek országosan és lokálisan is nagy kihívást jelentenek a gazdaságnak. A mostani klaszter összetétele egy regionálisan erős és fejlődésre képes vállalatokból álló tömörülés, amelyben a tevékenységek sokszínűsége lehetőséget ad az egymás közötti szakmai párbeszédre és az ebben rejlő lehetőségek tudatos kiaknázására.

Megújulása mellett a nemzetközi klasztervilágra is nyit a kecskeméti AIPA Nonprofit Kft. által életre hívott és menedzselt AI3PA Smart Klaszter. A témában Gyulai Tamás, az EU-MENTOR cég tulajdonosa tartott előadást, aki az egykori 3P klaszter tagjaként aktívan részt vett az öt éves stratégiai fejlesztési terv (roadmap) kidolgozásában. A stratégia része egy olyan útvonalterv, melynek során jól megcélzott fórumok, rendezvények keretein belül felkutatják a lehetséges külföldi projektpartnereket.

- Érdemes nyitnunk akár Európa nyugati országai felé is, mint kutatásfejlesztésre, termékfejlesztésre ajánlkozó partner, hiszen Kecskemét és térsége Magyarország legjobban fejlődő ipari régiója – folytatta Csapó Ágnes. - A nyugati országok vállalatai, intézetei pedig kifejezetten keresik a kelet-európai országokból projektbe vonható partnereket, viszont nincs meg ehhez a megfelelő tájékozottságuk. Nekünk kell tehát bemutatkozunk a megfelelő helyeken; néhány jól megcélzott külföldi fórumon, partnerkereső rendezvényen. Ehhez azonban szükségesek a proaktív tagok is, akik közös gondolkozással, gyakorlati együttműködéssel hozzájárulnak a minőségi színvonalú klasztermenedzsmenti szolgáltatásokhoz. Pontosan ez volt az idei megújulás célja is; - a múlt értékeit megtartva- azoknak a cégeinknek kívántunk teret biztosítani, akik időt és energiát fordítanak arra, hogy az AIPA Nonprofit Kft.-vel közösen építkezve egy vállalkozói közösség tagjaiként működjenek együtt itthon és külföldön egyaránt.

Bejelentkezés

GINOP pályázatok a KKV-k versenyképességének erősítésére Felhívjuk a figyelmet a széchenyi2020 palyazat.gov.hu pályázati portálon lévő pályázati kiírásokra, melyekkel egyre több lehetőség nyílik a KKV-k számára versenyképességük erősítésére, innovációs tevékenységek, kutatás-fejlesztési projektek, piaci megjelenés támogatása által. Néhány pályázati felhívás: GINOP-1.3.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-2.1.1-15 - Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.3-15 - Iparjog GINOP-2.1.4 - Innovációs voucher GINOP-2.1.7-15 - Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés